Zarządzanie jakością

Spółka  Train Electric  dąży do zaspokajania oczekiwań i wymagań Klientów oraz innych zainteresowanych stron, poprzez produkcję wyrobów i realizację usług na najwyższym poziomie. Naszym klientom oferujemy zdobyte przez nas doświadczenie, rzetelność, terminowość i wysoki poziom fachowości prezentowany przez wykwalifikowaną kadrę techniczną. w produkcji wyposażenia elektrycznego do pojazdów szynowych, kołowych, a także wyposażenia do kontroli i sterowania. Zajmujemy się również elektrycznym montażem i wyposażeniem pojazdów u kontrahenta wraz z działaniami serwisowymi. 

Nasze dążenia realizujemy poprzez:
 
Zarząd firmy deklaruje zaangażowanie w spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowym standardzie w zakresie zarządzania jakością ISO 9001: 2015, oraz  w zapewnienie zasobów do jego utrzymania, skutecznego funkcjonowania i doskonalenia.

 

 

Partnerzy