Montaż końcowy

Po przygotowaniu pojazdu szynowego do montażu instalacji elektrycznej wykonuje się przeniesienie wszystkich elementów instalacji do wnętrza pojazdu. Zgodnie z planem i rysunkiem technicznym, komponenty instalacji są montowane w pojeździe. W tym przypadku grupa pracowników - monterów, przeszkolonych w dziedzinie montowania wszelkich systemów w pojazdach szynowych przejmuje elementy przygotowane zgodnie z normami przez naszą produkcję we wcześniejszym etapie. Grupa inżynierów “spina” ze sobą całą instalację oraz wszelkie sterowniki, a w końcowej fazie dokonuje pełnych testów instalacji.
 

Montaż końcowy zawierają takie etapy jak:


 

Partnerzy